วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.พ. 2563
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสายพรุพี ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
ซื้อซื้อสีและอุปกรณ์ทาสีสำหรับทำเครื่องหมายจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขมษ 689 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนสายน้ำมันไฮดรอลิค น้ำมันเครื่อง+ไส้กรอง ลูกปืนเพราปั้ม และหลอดไฟท้าย รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4119 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงป้ายโครงสร้างเทศบาลตำบลท่ายางและป้ายโครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
จ้างเหมารถขุดตัก (แบ็คโฮ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง