วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมรถตู้ หมายเลขทะเบียน นข 4786 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาตัดเย็บผ้าคลุมโต๊ะห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตบริเวณถนนทุ่งใหญ่-เสรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล.ถนนสายควนเนียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารทำบุญเลี้ยงพระ โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
จ้างบริการเต้นท์,โต๊ะ,เก้าอี้,ผ้าคลุมเก้าอี้,เครื่องเสียง, ผูกผ้าพร้อมตกแต่งสถานที่, จัดดอกไม้ ,อาสนะ พนักพิงและอุปกรณ์อื่นๆ โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
ซื้อสีและอุปกรณ์ทาสีสำหรับทำเครื่องหมายจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
ซื้อซื้อชุดทดสอบสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ขยายเสียงครบชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาเกลี่ยขยะในสถานที่กำจัดขยะเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง