วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง และเครื่องครัว สำหรับโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4119 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอนฯของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
จ้างเหมารถแบ็คโฮ รถหกล้อและรถไถ เพื่อกวาดตักดินพร้อมบรรทุกขนย้าย บริเวณลาน 100ปี สมเด็จย่า,ท่าน้ำคลองสังข์ และถนนเส้นหลักเส้นรองในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการหนูน้อยเรียนรู้วันสำคัญ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารทำบุญเลี้ยงพระ โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบปฏิทิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
ซื้อน้ำยาเคมีภัณฑ์สำหรับดับกลิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง