วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ธ.ค. 2564
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2564
จ้างทำตรายางและป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๗๖๘ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมห้องน้ำและระบบประปา บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบปฏิทิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน ๘๓๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง