วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการขยายเขตเสียงไร้สายภายในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่รถกระบะตอนครึ่งสีฟ้า หมายเลขทะเบียน ผค 1656 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการจัดทำน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 4259 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านนายสุรินทรื (ฝั่งขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนบริเวณสี่แยกท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบุญดิษถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วมสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
จ้างเหมาทำประตูกั้นห้องน้ำและห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง