วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ส.ค. 2563
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผก6998 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
ซื้อตลับผงหมึกสำหรับพิมพ์ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างรถขุดตักยางแอสฟัสท์ติก (รถแบ็คโฮ) จำนวน 6 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ สำหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
จ้างเหมาบริการผูกผ้า เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง