วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ต.ค. 2562
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2562
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลังเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ครบชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักท่อถนนสายชลประทาน-หนองขี้นาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำจาดพร้อมตกแต่งในโครงการจัดงานวันสารทเดือนสิบประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมงานโครงการจัดงานวันสารทเดือนสิบประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง