วันที่
ชื่อเรื่อง
7  พ.ค. 2567
จ้างเหมาเกลี่ยขยะในสถานที่กำจัดขยะเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2567
ขุดลอกคลองหนองยาง
29  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเอี่ยม (รหัสสายทาง นศ.ถ.17-032) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2567
จ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต สายนาควรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2567
ประกวดราคาเช่าจัดเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บท 3637 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ซอยมิตรสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมวิทยุสื่อสาร จำนวน 9 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2567
จ้างจัดเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้พร้อมจัดวางพัดลมอุตสาหกรรม สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง