วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2562
จ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการจัดงานวันสารทเดือนสิบประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายลู่วิ่งไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุการก่อสร้าง ในโครงการช่วยเหลือประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบบานเลื่อนเตี้ย) จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อเก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างโครงการออกแบบสะพานแขวนข้ามคลองสังข์ แบบตอกเสาเข็ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
โครงการจ้างออกแบบสะพานแขงนข้ามคลองสังข์ แบบตอกเสาเข็ม
20  ก.ย. 2562
ซื้อตู้เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง