วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.พ. 2564
จ้างขุดลอกคูระบายน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
ซื้อแบบพิมพ์ สำหรับโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมรถตู้ หมายเลขทะเบียน นข4786นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องขยายเสียง หมายเลขครุภัณฑ์ 462-63-0017 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมเครื่องเสียงไร้สายที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาเกลี่ยขยะในสถานที่กำจัดขยะเทศบาลตำบลท่ายางพร้อมขนย้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมและเปลี่ยน ระบบไฟ ระบบหม้อน้ำ และระเบรคครัชช่วงล่าง รถยนต์กระบะตอนครึ่งสีฟ้า หมายเลขทะเบียน ผค 1656 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-56-0015 และ 420-56-0024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรค ชุดปั้มครัชตัวบน-ล่าง ใบปัดน้ำฝน และสายคันเกียร์ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2768 นศ