วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2768 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนบ้านนายสุรินทร์-หนองขี้นาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุเพื่อการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่เครื่องตกแต่งกิ่งไม้และเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
จ้างจัดสถานที่สำหรับจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
จ้างเหมาจัดสถานที่ สำหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมฝารางระบายน้ำภายในเขตเทสบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง