วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ย. 2566
จ้างชุดขบวนแห่กิจกรรมเดินรณรงค์เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น โครงการจัดงานวันสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4119 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
จ้างทำป้ายไวนิล และป้ายโฟมบอร์ด โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการตกแต่ง และจัดสถานที่ภายในงาน โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยประทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
เช่าเต็นท์ พาเลท โต๊ะเก้าอี้ และผ้าคลุมเก้าอี้ โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
ซื้อถ้วยรางวัล และสายสะพาย ในโครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
จ้างชุดการแสดง ในโครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
จ้างทำกระทงดอกไม้สดพร้อมตกแต่งรถแห่กระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
ซื้อพลุพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2768 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง