วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ต.ค. 2563
ซื้อยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค4259นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2563
จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันเครื่อง และกรองโซล่า รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-4119 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 705-47-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนไดสตาร์ท เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ระบบไฟ เบรคและครัช รถยนต์กระบะตอนครึ่งสีฟ้า หมายเลขทะเบียน ผค ๑๖๕๖ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาต่อสัญญาเว็บไซน์และจดทะเบียนโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง