วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ส.ค. 2563
จ้างเหมาบริการผูกผ้า เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ เครื่องพ่นหมอกควัน 054-59-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อ วัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ สำหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการหนูน้อยเรียนรู้วันสำคัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐ , กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ , กิจกรรมวันคล้ายวันสรรคต รัชกาลที่ ๙ , กิจกรรมวันลอยกระทง , กิจกรรมวันอาเซียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการผูกผ้า เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพพระเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
จ้างทำหลังคาคลุมจุดลงชื่อรับส่งนักเรียน และทำอ่างล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง