วันที่
ชื่อเรื่อง
23  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 70 เมตร ยาว 105 เมตร เทศบาลตำบลท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)เทศบาลตำบลท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  เม.ย. 2563
จ้างเหมาบริการขุดต้นไม้ขนาดใหญ่ พร้อมขนย้ายจากบริเวณถนนสายสุมณฑาศึกษามาปลูกที่เทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยงจุดชมวิวสำนักวิปัสนาดอยเจดีย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อที่ดินบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
ซื้อน้ำอุปโภคเพื่อบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
จ้างเหมาขุดลอกคลองสังข์บริเวณท่าน้ำลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง