วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2768 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
ประกวดราคาเช่าจัดเช่าบริการรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 4259 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2567
จ้างย้ายสายส่งสัญญาณกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
จ้างจัดพานดอกไม้ พานบายศรี พร้อมตกแต่งดอกไม้สดและผูกผ้าตกแต่งรถแห่น้ำสี่ทิศ โครงการจัดงานวันกตัญญู ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
จ้างจัดแสดงมหรสพวงดนตรีลูกทุ่ง รำวงย้อนยุค (รำวงเวียนครก) เพื่อรณรงค์สืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โครงการจัดงานวันกตัญญู ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
จ้างชุดขบวนแห่น้ำสี่ทิศเพื่อร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ โครงการจัดงานวันกตัญญู ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
โครงการปรับปรุงทางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยอนุสรณ์หมื่นทิพย์
28  มี.ค. 2567
โครงการปรับปรุงทางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยพุทธรักษา
28  มี.ค. 2567
โครงการปรับปรุงทางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบุญเรียงอุทิศ