วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมที่ใช้ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมที่ใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อของขวัญ/ของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบริการเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์เพื่อฝึกพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน (บ้านลมพร้อมอุปกรณ์พัฒนาการของเด็ก) โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างทำป้ายรณรงค์สร้างจิตสำนึกและป้ายเขตพื้นที่ควบคุมวินัยจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงพื้นทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสนามเด็กเล่นเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมรถตู้ หมายเลขทะเบียน นข 4786 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาตัดเย็บผ้าคลุมโต๊ะห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตบริเวณถนนทุ่งใหญ่-เสรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล.ถนนสายควนเนียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง