วันที่
ชื่อเรื่อง
7  พ.ย. 2562
จัดทำป้ายคะแนน , ป้ายมอบรางวัล ,ป้ายโครงการ ,ป้ายกองอำนวยการ ,ป้ายกระทงสวยงาม, ป้ายประทงความคิดสร้างสรรค์ และป้ายจราจร ฯลฯ โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี 2562
6  พ.ย. 2562
เครื่องเสียงพร้อมเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตกแต่งจัดสถานที่และอัดสปอร์ตประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562
6  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อพลุสำหรับพิธีเปิดโครงการฯ สายสะพายสำหรับหนูน้อยนพมาศและโล่รางวัล สำหรับหนูน้อยนพมาศ โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างพิธีกรดำเนินงานโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างชุดการแสดงโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำกระทงดอกไม้สดตกแต่งรถแห่กระทงใหญ่และกระทงเล็ก โครงการจัดงานสืบสานวันลอยกระทงประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนวัดท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนวัดควนสระบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๒
1  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง