วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบุญดิษถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วมสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
จ้างเหมาทำประตูกั้นห้องน้ำและห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (ชนิดถุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างบริการจัดทำอาหารพร้อมน้ำดื่ม สำหรับผู้ร่วมโครงการจัดงานสืบสานประเพณี ลอยกระทงประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จัดทำป้ายคะแนน , ป้ายมอบรางวัล ,ป้ายโครงการ ,ป้ายกองอำนวยการ ,ป้ายกระทงสวยงาม, ป้ายประทงความคิดสร้างสรรค์ และป้ายจราจร ฯลฯ โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี 2562
6  พ.ย. 2562
เครื่องเสียงพร้อมเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตกแต่งจัดสถานที่และอัดสปอร์ตประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562