วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล.ถนนสายควนเนียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารทำบุญเลี้ยงพระ โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
จ้างบริการเต้นท์,โต๊ะ,เก้าอี้,ผ้าคลุมเก้าอี้,เครื่องเสียง, ผูกผ้าพร้อมตกแต่งสถานที่, จัดดอกไม้ ,อาสนะ พนักพิงและอุปกรณ์อื่นๆ โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
ซื้อสีและอุปกรณ์ทาสีสำหรับทำเครื่องหมายจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
ซื้อซื้อชุดทดสอบสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ขยายเสียงครบชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาเกลี่ยขยะในสถานที่กำจัดขยะเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่รถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 81-1326 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างจุดกลับรถถนนสายท่งสง-ทุ่งใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง