วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์กระบะตอนครึ่งสีฟ้า หมายเลขทะเบียน ผค 1656 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดควนสระบัว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดท่ายาง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาปรับถมดินแก้ปัญหาน้ำท่วมบริเวณคลองสังข์ ชุมชนวัดควนสระบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
หนังสือเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง
2  มิ.ย. 2565
ซื้อสื่อการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง