วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลังเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ครบชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักท่อถนนสายชลประทาน-หนองขี้นาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำจาดพร้อมตกแต่งในโครงการจัดงานวันสารทเดือนสิบประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมงานโครงการจัดงานวันสารทเดือนสิบประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการจัดงานวันสารทเดือนสิบประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายลู่วิ่งไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุการก่อสร้าง ในโครงการช่วยเหลือประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง