วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบบานเลื่อนเตี้ย) จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อเก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างโครงการออกแบบสะพานแขวนข้ามคลองสังข์ แบบตอกเสาเข็ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
โครงการจ้างออกแบบสะพานแขงนข้ามคลองสังข์ แบบตอกเสาเข็ม
20  ก.ย. 2562
ซื้อตู้เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า. หมายเลขทะเบียน นศ 81-5302 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาโคกมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง