วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน คจน 656 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
จ้างเหมาเย็บผ้าระบายหน้าเวทีและซักผ้าที่ใช้สำหรับประดับตกแต่งเวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อทรายอะเบทภายใต้โครงการชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อถุงมือหนังยางและเชือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง