วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างเหมากำจัดปลวกภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
20  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิค น้ำมันเครื่อง และไส้กรองเครื่อง รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-2768 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนปั้มลม และเปลี่ยนถ่่ายน้ำมันเกียร์ น้ำมันเครื่องเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
ซื้อชุดกีฬาและรองเท้ากีฬาสำหรับนักกรีฑาเทศบาลตำบลท่ายาง โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากีฬา กรีฑา นักเรียน เยาวชน และประชาชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
จ้างเหมาจัดหาเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้และผ้าคลุมเก้าอี้พร้อมตกแต่งสถานที่สำหรับใช้ในโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
จ้างเหมาปรับเกลี่ยขยะในสถานที่กำจัดขยะเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
ซื้อพลุดอกไม้ไฟสำหรับใช้ในโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง