เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 


กิจกรรมการจัดตั้งต้นแบบธนาคารขยะรีไซเคิล


วานนี้ (28 ก.ย.63 ) เวลา 9.00 น. นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกฯ รองปลัดเทศบาล และ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาล ร่วมเปิด #กิจกรรมการจัดตั้งต้นแบบธนาคารขยะรีไซเคิล ภายใต้โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยเทศบาลตำบลท่ยาง ได้รับความร่วมมือ กั[ #โรงเรียนวัดควนสระบัว โดยนายสุวรรณ พารเพิง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนสระบัว ที่ให้ความสำคัญ ในการรักษาสิ่งแวดล้อม ให้ความรู้การจัดการขยะในชุมชน เป็นการปลุกฝังให้เยาวชนรู้จัดคัดแยกขยะ เป็นแบบอย่างที่ดี ต่อไป

2022-10-03
2022-09-05
2022-09-05
2022-09-05
2022-07-18
2022-07-08
2021-11-18
2021-05-05
2021-02-24
2020-10-02