เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 


สรุปภาพกิจกรรมการล้างทำความสะอาด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกที่ 3


เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ ดำเนินการล้างทำความสะอาดตามหลักสุขาภิบาล ในตลาดสดและตลาดเย็นเทศบาลตำบลท่ายาง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2022-10-03
2022-09-05
2022-09-05
2022-09-05
2022-07-18
2022-07-08
2021-11-18
2021-05-05
2021-02-24
2020-10-02