เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 


ภาพกิจกรรมโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า


ภาพกิจกรรมโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565

โดยให้การทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดภายในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง

 

2024-01-23
2023-11-24
2023-11-22
2023-11-08
2023-10-25
2023-09-26
2023-09-22
2023-09-19
2023-09-15
2023-08-15