เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 


ภาพกิจกรรมโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า


ภาพกิจกรรมโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565

โดยให้การทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดภายในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง

 

2022-10-03
2022-09-05
2022-09-05
2022-09-05
2022-07-18
2022-07-08
2021-11-18
2021-05-05
2021-02-24
2020-10-02