เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 


กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ 2565


กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ 2565

จะดำเนินการรณรงค์ พัฒนา การจัดการสิ่งแวดล้อม ภายในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง ซึ่งเป็นนโยบายของผู้บริหาร ในทุกวันพุธของแต่ละสัปดาห์จะมีสมาชิกอถล คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง ร่วมกันพัฒนา

2022-10-03
2022-09-05
2022-09-05
2022-09-05
2022-07-18
2022-07-08
2021-11-18
2021-05-05
2021-02-24
2020-10-02