เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ตรวจกิจการตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข 2535


ลงพื้นที่ตรวจกิจการตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข 2535 ในเขตเทศบาลตำบลท่ายางสถานที่ประกอบการ ร้านจำหน่ายอาหาร-เครื่องดื่ม กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

2024-03-20
2024-03-18
2024-01-23
2023-11-24
2023-11-22
2023-11-08
2023-10-25
2023-09-26
2023-09-22
2023-09-19