เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านม ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านม ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนางธีรนันท์ แม้นทอง ประธานชุมชนตลาดสดเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมแก่สตรีกลุ่มเป้าหมายในชุมชน เพื่อให้เข้าใจ และตระหนักในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม และสามารถตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเองได้ และได้มีผู้เข้าร่วมในพิธีเปิดได้แก่ นายไพบูลย์ พัดศรีเรือง เลขานุการนายกเทศมนตรี,หัวหน้าส่วนราชการ, ผูู้นำชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง ซึ่งทางเทศบาลตำบลท่ายางขอขอบคุณคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง

2024-03-20
2024-03-18
2024-01-23
2023-11-24
2023-11-22
2023-11-08
2023-10-25
2023-09-26
2023-09-22
2023-09-19