เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 


กิจกรรมรณรงค์


เทศบาลตำบลท่ายาง ได้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ "ล้างตลาดทั่วไทย และสร้างความมั่นใจด้วยหลัก 5 ประการ ขององค์การอนามัยโลก เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและเป็นการลดปัจจียเสี่ยงในการเกิดโรค ทำให้ตลาดมีความสะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภค และส่อผลต่อการบับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดนครศรีธรรมราช

2024-03-20
2024-03-18
2024-01-23
2023-11-24
2023-11-22
2023-11-08
2023-10-25
2023-09-26
2023-09-22
2023-09-19