เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


คู่มือสำหรับประชาชน: การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ (จดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มอาชีพ)

    รายละเอียดข่าว

คู่มือสำหรับประชาชน: การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ (จดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มอาชีพ)

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้    เอกสารประกอบ คู่มือสำหรับประชาชน: การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ (จดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มอาชีพ)
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองสวัสดิการสังคม