เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ปะจำปีงบประมาณ 2565


วันนี้ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายทวีป เพชรด้วง รองนายกเทศมนตรี เปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ปะจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่ายาง เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการ และสามารถนำไปใช้ในการ ทำงานและการดำเนินชีวิตได้
2023-02-01
2023-01-16
2023-01-13
2022-12-28
2022-12-08
2022-11-28
2022-11-21
2022-10-10
2022-10-05
2022-09-28