เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ปะจำปีงบประมาณ 2565


วันนี้ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายทวีป เพชรด้วง รองนายกเทศมนตรี เปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ปะจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่ายาง เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการ และสามารถนำไปใช้ในการ ทำงานและการดำเนินชีวิตได้
2024-06-20
2024-06-14
2024-06-13
2024-06-13
2024-06-12
2024-06-07
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-30