เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 141 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็กทักษะ (สอบสัมภาษณ์) เป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 1 ก.พ. 2566 ]4
2 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนเป็นพนักงานจ้าง (ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)) [ 30 ม.ค. 2566 ]7
3 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(คุณวุฒิ)) [ 30 ม.ค. 2566 ]11
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2565) [ 17 ม.ค. 2566 ]4
5 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565 [ 17 ม.ค. 2566 ]3
6 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ เทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]6
7 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง และ คนงาน) [ 13 ม.ค. 2566 ]20
8 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2566 [ 11 ม.ค. 2566 ]6
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์) เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 10 ม.ค. 2566 ]20
10 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา [ 10 ม.ค. 2566 ]8
11 รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม 2565 [ 10 ม.ค. 2566 ]1
12 ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 10 ม.ค. 2566 ]3
13 เทศบาลตำบลท่ายาง ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “ITA Award 2022” ผลการประเมินในระดับ AA = 96.37 คะแนน (ระดับดีเยี่ยม) [ 21 ธ.ค. 2565 ]6
14 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 19 ธ.ค. 2565 ]63
15 ประกาศผลคะแนนการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ภาค ก.(ความรู้ความสามารถทั่วไป) และ ภาค ข. (ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง)ของเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 16 ธ.ค. 2565 ]40
16 ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 15 ธ.ค. 2565 ]6
17 ประกาศ เรื่อง ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 [ 15 ธ.ค. 2565 ]5
18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 13 ธ.ค. 2565 ]29
19 รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]1
20 งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 23 พ.ย. 2565 ]1
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8