เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 148 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง [ 10 มี.ค. 2566 ]47
2 รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]10
3 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 27 ก.พ. 2566 ]41
4 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 23 ก.พ. 2566 ]33
5 รายงานการเงินประจำปี พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 21 ก.พ. 2566 ]12
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช [ 17 ก.พ. 2566 ]29
7 ประกาศนัดตรวจรับพัสดุ งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สระน้ำหนองบัว โดยติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ฯ [ 14 ก.พ. 2566 ]11
8 รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม 2566 [ 8 ก.พ. 2566 ]10
9 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 7 ก.พ. 2566 ]26
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 2 ก.พ. 2566 ]15
11 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 2 ก.พ. 2566 ]26
12 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนเป็นพนักงานจ้าง [ 30 ม.ค. 2566 ]27
13 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 30 ม.ค. 2566 ]43
14 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ เทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]16
15 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง และ คนงาน) [ 13 ม.ค. 2566 ]31
16 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2566 [ 11 ม.ค. 2566 ]14
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์) เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 10 ม.ค. 2566 ]34
18 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา [ 10 ม.ค. 2566 ]21
19 รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม 2565 [ 10 ม.ค. 2566 ]10
20 ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 10 ม.ค. 2566 ]20
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8