เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีแปรสภาพหรือทำลาย

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีแปรสภาพหรือทำลาย
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง