เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 


งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะและลากพระ_เนื่องในวันออกพรรษา> ประจำปี 2565 ในวันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม 2565 แรม1 ค่ำ เดือน 11


📣 📣 ข่าวประชาสัมพันธ์📣 📣 ➡️➡️ด้วยเทศบาลตำบลท่ายาง กำหนดจัด#งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะและลากพระ_เนื่องในวันออกพรรษา> ประจำปี 2565 ในวันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม 2565 แรม1 ค่ำ เดือน 11 🎊🎊 โดยมีกำหนดการดังนี้ 06.30 น ➡️พระสงฆ์จำนวน 50 รูป ประจำมลฑลพิธี ณ วัดควนสระบัว 07.00 ➡️พระสงฆ์ฉันภัตตาหาร 07.40 น.➡️ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย (เริ่มพิธี) ..จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน พี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะและลากพระได้ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว...
2023-02-01
2023-01-16
2023-01-13
2022-12-28
2022-12-08
2022-11-28
2022-11-21
2022-10-10
2022-10-05
2022-09-28