เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 


การประชุม เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖


วันนี้ จันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลท่ายาง ได้จัดให้มีการประชุมจัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง โดยมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่ายาง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

2023-02-01
2023-01-16
2022-12-08
2022-11-28
2022-11-21
2022-10-10
2022-10-05
2022-09-28
2022-09-20
2022-09-13