เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 


ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570


ด้วยเทศบาลตำบลท่ายาง ได้กำหนดจัดประชุมประชาคม เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ฉบับบทบทวนรอบปีงบประมาณ 2566 ในวันพุธ ที่  7  ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลท่ายาง

2024-02-15
2024-02-08
2024-02-07
2024-02-05
2024-01-31
2024-01-30
2024-01-25
2024-01-25
2024-01-18
2024-01-17