#พุธพัฒนา
วันพุธ ที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น.
นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง นำข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง ลงพื้นที่พัฒนาถอนหญ้า ตัดหญ้า กวาดขยะ บริเวณลานอเนกประสงค์ 100 ปี สมเด็จย่า และถนนสันติอาภรณ์ เพื่อความสะอาด สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย
" />
  เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 


พุธพัฒนา บริเวณลานอเนกประสงค์ 100 ปี สมเด็จย่า และถนนสันติอาภรณ์ วันที่ 17 มกราคม 2567


วันพุธ ที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น.
นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง นำข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง ลงพื้นที่พัฒนาถอนหญ้า ตัดหญ้า กวาดขยะ บริเวณลานอเนกประสงค์ 100 ปี สมเด็จย่า และถนนสันติอาภรณ์ เพื่อความสะอาด สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย
2024-04-02
2024-04-01
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-20
2024-03-19
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-12
2024-03-11