วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น.
นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลท่ายาง ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง ได้จัดกิจกรรมวันปลอดภัยของผู้ใช้ถนน เพื่อให้ความรู้ในด้านการจราจรในห้องเรียน ระดับชั้นอนุบาล เพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน ซึ่งจะนำไปสู่การลดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างเป็นรูปธรรม
" />
  เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 


เทศบาลตำบลท่ายาง ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง จัดกิจกรรมวันปลอดภัยของผู้ใช้ถนน


วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น.
นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลท่ายาง ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง ได้จัดกิจกรรมวันปลอดภัยของผู้ใช้ถนน เพื่อให้ความรู้ในด้านการจราจรในห้องเรียน ระดับชั้นอนุบาล เพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน ซึ่งจะนำไปสู่การลดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างเป็นรูปธรรม
2024-04-02
2024-04-01
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-20
2024-03-19
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-12
2024-03-11