วันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 15.00 น.
นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง ได้มอบหมายให้นางธนภร ลิ่มประสงค์ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล, หัวหน้าสำนักปลัด, นักบริหารงานทะเบียนและบัตร, นักพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ เพื่อเยี่ยมเยียน สอบถามอาการป่วย รับทราบสภาพปัญหาและความต้องการการช่วยเหลือด้านต่างๆ และร่วมกันวางแผน จัดลำดับการให้ความช่วยเหลือตามความจำเป็นและเหมาะสมอย่างเร่งด่วน แก่ น.ส.อมรน้อย สุวรรณประเสริฐ (บุคคลที่อยู่ระหว่างขอเพิ่มชื่อทางทะเบียนราษฎร) เนื่องจากเป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน และมีความจำเป็นต้องได้รับรักษาตัวจากอาการป่วย
" />
  เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 


เทศบาลตำบลท่ายาง พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน สอบถามอาการป่วยน.ส.อมรน้อย สุวรรณประเสริฐ (บุคคลที่อยู่ระหว่างขอเพิ่มชื่อทางทะเบียนราษฎร) เนื่องจากเป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน และมีความจำเป็


วันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 15.00 น.
นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง ได้มอบหมายให้นางธนภร ลิ่มประสงค์ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล, หัวหน้าสำนักปลัด, นักบริหารงานทะเบียนและบัตร, นักพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ เพื่อเยี่ยมเยียน สอบถามอาการป่วย รับทราบสภาพปัญหาและความต้องการการช่วยเหลือด้านต่างๆ และร่วมกันวางแผน จัดลำดับการให้ความช่วยเหลือตามความจำเป็นและเหมาะสมอย่างเร่งด่วน แก่ น.ส.อมรน้อย สุวรรณประเสริฐ (บุคคลที่อยู่ระหว่างขอเพิ่มชื่อทางทะเบียนราษฎร) เนื่องจากเป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน และมีความจำเป็นต้องได้รับรักษาตัวจากอาการป่วย
2024-04-02
2024-04-01
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-20
2024-03-19
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-12
2024-03-11