วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น.

นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเพื่อรับทราบปัญหาของชุมชน

" />
  เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 


นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2567


   

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น.

นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเพื่อรับทราบปัญหาของชุมชน

2024-04-02
2024-04-01
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-20
2024-03-19
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-12
2024-03-11