วันพุธ ที่ 31 มกราคม 2567
นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง มอบหมายให้ นางธนภร ลิ้มประสงค์ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย นางพวงพรรณ บุญชู รองปลัดเทศบาล นางปวีณา พัฒนะจำรูญ ผอ.กองคลัง นายจักราวุธ แคล้วอาวุธ ผอ.กองสาธารณสุขฯ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ฯ ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนตลาดสด ลงพื้นที่รณรงค์ให้ผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาลตำบลท่ายาง เก็บขยะและเศษอาหารที่ดำเนินการเสร็จแล้วใส่ถุงให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของขยะ และส่งกลิ่นรบกวนประชาชนใกล้เคียง
" />
  เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 


เทศบาลตำบลท่ายางลงพื้นที่รณรงค์ให้ผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาลตำบลท่ายาง เก็บขยะและเศษอาหารที่ดำเนินการเสร็จแล้วใส่ถุงให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของขยะ และส่งกลิ่นรบกวนประชาชนใกล้เคียง


วันพุธ ที่ 31 มกราคม 2567
นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง มอบหมายให้ นางธนภร ลิ้มประสงค์ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย นางพวงพรรณ บุญชู รองปลัดเทศบาล นางปวีณา พัฒนะจำรูญ ผอ.กองคลัง นายจักราวุธ แคล้วอาวุธ ผอ.กองสาธารณสุขฯ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ฯ ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนตลาดสด ลงพื้นที่รณรงค์ให้ผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาลตำบลท่ายาง เก็บขยะและเศษอาหารที่ดำเนินการเสร็จแล้วใส่ถุงให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของขยะ และส่งกลิ่นรบกวนประชาชนใกล้เคียง
2024-04-02
2024-04-01
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-20
2024-03-19
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-12
2024-03-11