วันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น.
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง จัดอบรมให้ความรู้ก่อนเดินทางไปทัศนศึกษา ภายใต้โครงการหนูน้อยเรียนรู้โลกกว้าง (ทัศนศึกษา) ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ส.อ.ธีรเดช ธรณีบาล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลท่ายาง มาให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการเดินทาง และคุณครูอุกฤษณ์ จริตงาม คุณครูโรงเรียนวัดท่ายาง มาให้ความรู้เรื่องธรณีวิทยา
" />
  เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 


โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง จัดอบรมให้ความรู้ก่อนเดินทางไปทัศนศึกษา ภายใต้โครงการหนูน้อยเรียนรู้โลกกว้าง (ทัศนศึกษา) ประจำปี 2566


วันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น.
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง จัดอบรมให้ความรู้ก่อนเดินทางไปทัศนศึกษา ภายใต้โครงการหนูน้อยเรียนรู้โลกกว้าง (ทัศนศึกษา) ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ส.อ.ธีรเดช ธรณีบาล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลท่ายาง มาให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการเดินทาง และคุณครูอุกฤษณ์ จริตงาม คุณครูโรงเรียนวัดท่ายาง มาให้ความรู้เรื่องธรณีวิทยา
2024-04-02
2024-04-01
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-20
2024-03-19
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-12
2024-03-11