วันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.
นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง พร้อมด้วยนายวัชรา พรหมศร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง และนายไพบูล พัดศรีเรือง เลขานุการนายกเทศมนตรี เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาหลักสูตรปฐมวัย และหลักสูตรประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนวิทยานุเคราะห์
" />
  เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 


นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนวิทยานุเคราะห์


วันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.
นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง พร้อมด้วยนายวัชรา พรหมศร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง และนายไพบูล พัดศรีเรือง เลขานุการนายกเทศมนตรี เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาหลักสูตรปฐมวัย และหลักสูตรประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนวิทยานุเคราะห์
2024-05-15
2024-05-13
2024-05-09
2024-04-30
2024-04-29
2024-04-29
2024-04-24
2024-04-22
2024-04-18
2024-04-13