วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567
นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ" โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบตลาดเย็น เช่น การกวาดขยะ เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า ฉีดล้างพื้นในตลาด และบนถนน เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2567
" />
  เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 


กิจกรรม "จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ" เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567


วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567
นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ" โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบตลาดเย็น เช่น การกวาดขยะ เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า ฉีดล้างพื้นในตลาด และบนถนน เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2567
2024-05-15
2024-05-13
2024-05-09
2024-04-30
2024-04-29
2024-04-29
2024-04-24
2024-04-22
2024-04-18
2024-04-13