วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่ายาง
นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนางสาวอัจจิมา มวยดี ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรครู พนักงานเทศบาล และผู้ปกครอง เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน
#นายกชัย
#เข้าใจ_เข้าถึง_ใจถึง_พึ่งได้
#ทุกภารกิจเพื่อพี่น้องชาวท่ายาง
#เพราะพี่น้องชาวท่ายางคือคนสำคัญ
" />
  เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 


เทศบาลตำบลท่ายางมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีการศึกษา 2566


วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่ายาง
นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนางสาวอัจจิมา มวยดี ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรครู พนักงานเทศบาล และผู้ปกครอง เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน
2024-05-15
2024-05-13
2024-05-09
2024-04-30
2024-04-29
2024-04-29
2024-04-24
2024-04-22
2024-04-18
2024-04-13