เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 


พุธ ที่ 4 กรกฎาคม 2561 คุณชุติมา คงแก้ว ประธานสภาเทศบาลตำบลท่ายาง ได้ร่วมออกกำลังกายพร้อมกับข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลท่ายางทุกท่าน ตามนโยบาย "#พนักงานสุขภาพดี_สร้างองค์กรเป็นสุข" ณ บริเวณหน้าสำนัก


พุธ ที่ 4 กรกฎาคม 2561 คุณชุติมา คงแก้ว ประธานสภาเทศบาลตำบลท่ายาง ได้ร่วมออกกำลังกายพร้อมกับข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลท่ายางทุกท่าน ตามนโยบาย "#พนักงานสุขภาพดี_สร้างองค์กรเป็นสุข" ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง

2023-02-01
2023-01-16
2023-01-13
2022-12-28
2022-12-08
2022-11-28
2022-11-21
2022-10-10
2022-10-05
2022-09-28