วันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2567
นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง มอบหมายให้นายทวีป เพชรด้วง รองนายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวจิระพันธุ์ สุวัฒโน เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครู คศ.3 วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลท่ายาง
เทศบาลตำบลท่ายางมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้การต้อนรับ หากมีความผิดพลาดประการใด ขออภัย มา ณ โอกาสนี้
" />
  เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 


เทศบาลตำบลท่ายางต้อนรับ นางสาวจิระพันธุ์ สุวัฒโน เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครู คศ.3 วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลท่ายาง


วันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2567
นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง มอบหมายให้นายทวีป เพชรด้วง รองนายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวจิระพันธุ์ สุวัฒโน เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครู คศ.3 วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลท่ายาง
เทศบาลตำบลท่ายางมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้การต้อนรับ หากมีความผิดพลาดประการใด ขออภัย มา ณ โอกาสนี้
2024-06-20
2024-06-14
2024-06-13
2024-06-13
2024-06-12
2024-06-07
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-30