วันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2567
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่ายาง ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอ ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักงานดับเพลิงใกล้ตลาดเย็นเทศบาล) ตั้งแต่เวลา 08.30 - 14.30 น.
" />
  เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 


เทศบาลตำบลท่ายาง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 ณ สถานีดับเพลิงใกล้ตลาดเย็นเทศบาล


วันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2567
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่ายาง ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอ ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักงานดับเพลิงใกล้ตลาดเย็นเทศบาล) ตั้งแต่เวลา 08.30 - 14.30 น.
2024-06-20
2024-06-14
2024-06-13
2024-06-13
2024-06-12
2024-06-07
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-30