วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.
นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง พร้อมด้วยนายไพบูลย์ พัดศรีเรือง เลขานุการนายก นางพวงพรรณ บุญชู รองปลัดเทศบาล นางสาวอัจจิมา มวยดี ผู้อำนวยการกองการศึกษา เข้าร่วมโครงการหนูน้อยเบิกบาน (ต้อนรับนักเรียนใหม่) ประจำปี 2567 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รู้สึกมั่นคงปลอดภัย แสดงความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง และผู้อื่นได้สมวัย และแสดงออกถึงการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและการปรับตัวของนักเรียน
👉กิจกรรมที่จัดขึ้น
- กิจกรรมผูกข้อมือต้อนรับนักเรียนใหม่
- กิจกรรมรับขวัญนักเรียนใหม่
" />
  เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 


กิจกรรมโครงการหนูน้อยเบิกบาน (ต้อนรับนักเรียนใหม่) ประจำปี 2567


วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.
นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง พร้อมด้วยนายไพบูลย์ พัดศรีเรือง เลขานุการนายก นางพวงพรรณ บุญชู รองปลัดเทศบาล นางสาวอัจจิมา มวยดี ผู้อำนวยการกองการศึกษา เข้าร่วมโครงการหนูน้อยเบิกบาน (ต้อนรับนักเรียนใหม่) ประจำปี 2567 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รู้สึกมั่นคงปลอดภัย แสดงความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง และผู้อื่นได้สมวัย และแสดงออกถึงการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและการปรับตัวของนักเรียน
👉กิจกรรมที่จัดขึ้น
- กิจกรรมผูกข้อมือต้อนรับนักเรียนใหม่
- กิจกรรมรับขวัญนักเรียนใหม่
2024-07-19
2024-07-17
2024-07-11
2024-07-10
2024-07-09
2024-07-05
2024-07-05
2024-07-01
2024-06-27
2024-06-20