วันพุธ ที่ 12 ธันวาคม 2567
💛🇹🇭 นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง มอบหมายให้ นายทวีป เพชรด้วง รองนายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรม "เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567" 🇹🇭💛
🔊 โดยมี นายสงวนพงศ์ พิณสุวรรณ นายอำเภอทุ่งใหญ่ เป็นประธาน นำขบวน เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เเละประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ฯ โดยจัดขบวนรอรับขบวนธงตราสัญลักษณ์จากอำเภอนาบอน เพื่อส่งธงฯ ต่อให้กับอำเภอถ้ำพรรณรา
🙏💛 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567เพื่อให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการน้อมนำแนวทางในเรื่องการดูแลสุขภาพพลานามัยด้วยการออกกำลังกาย 💛🙏
" />
  เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 


เทศบาลตำบลท่ายาง เข้าร่วมกิจกรรม "เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567"


วันพุธ ที่ 12 ธันวาคม 2567
💛🇹🇭 นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง มอบหมายให้ นายทวีป เพชรด้วง รองนายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรม "เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567" 🇹🇭💛
🔊 โดยมี นายสงวนพงศ์ พิณสุวรรณ นายอำเภอทุ่งใหญ่ เป็นประธาน นำขบวน เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เเละประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ฯ โดยจัดขบวนรอรับขบวนธงตราสัญลักษณ์จากอำเภอนาบอน เพื่อส่งธงฯ ต่อให้กับอำเภอถ้ำพรรณรา
🙏💛 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567เพื่อให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการน้อมนำแนวทางในเรื่องการดูแลสุขภาพพลานามัยด้วยการออกกำลังกาย 💛🙏
2024-07-19
2024-07-17
2024-07-11
2024-07-10
2024-07-09
2024-07-05
2024-07-05
2024-07-01
2024-06-27
2024-06-20